როგორ უნდა გახდეთ მკვლევარი?
დარეგისტრირდით ლექციაზე და გაიგეთ, თუ როგორ ახდენენ გავლენას ქართველი მეცნიერები თბილისიდან მსოფლიო მეცნიერების განვითარებაზე.
ნოემბერი , 07 | კვირა
14:00 – 16:00 (Tbs time)
ტერმინალი. აბაშიძის 34
ასაკობრივი შეზღუდვა
Neutrino: a ghost particle with large research opportunities.
ნეიტრინო ძალიან მცირე მასის მქონე ელემენტარული ნაწილაკია
ნეიტრინოები მატერიასთან სუსტად, მაგრამ მაინც ურთიერთქმედებენ. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ მას გარკვეული წონა აქვს! ამის დადგენა უაღრესად მნიშვნელოვანი იყო. თუ იცით ერთი ნაწილაკის წონა, შეგიძლიათ უხეშად განსაზღვროთ მათი საერთო მასა და სიმკვრივე. ეს წონა თავის წვლილს შეიტანს სამყაროს მთლიან მასაში, რაც თანამედროვე კოსმოლოგიაში ძალიან მნიშვნელოვანი მაჩვენებელია და იგი მრავალ გამოთვლაში გამოიყენება. ერთ წამში ჩვენი სხეულის ყოველ კვადრატულ სანტიმეტრს მზისგან გამოგზავნილი დაახლოებით 60 000 000 000 ნეიტრინო კვეთს.

აქვე, ჩვენს გვერდით, თბილისში, მეცნიერთა ჯგუფი პროფესორ რევაზ შანიძის ხელმძღვანელობით ნეიტრინოების შესწავლაში მონაწილეობს, რითაც თავისი წვლილი შეაქვს მსოფლიო მეცნიერებაში.


ლექტორის შესახებ
ფიზიკის პროფესორი
რევაზ შანიძე
# ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭო
# თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაღალი ენერგიების ფიზიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭო
# საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის (GNAS) ბირთვული ენერგიისა და რადიაციული დაცვის პრობლემების კომისია
# საერთაშორისო KM3NeT კოლაბორაციის ინსტიტუტის საბჭო
# გერმანიის ფიზიკის საზოგადოება (DPG)


სად ჩატარდება ლექცია?
ქო-ვორქინგ სივრცე ტერმინალი
თბილისი, აბაშიძის 34
Google maps
ღონისძიებაზე დასწრების წესები
საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციების შესაბამისად:
# თქვენ უნდა ატაროთ სამედიცინო პირბადე შენობაში
# ჩაიტაროთ ანტიგენის სწრაფი ტესტი ღონისძიების დღეს.

როგორია პროცედურა?
1. სინჯის აღების მეთოდი: ნერწყვის შეგროვება (სითხე პირის ღრუდან).
2. მომზადება: არ ჭამოთ, არ დალიოთ, არ დაღეჭოთ საღეჭი რეზინი და არ მოწიოთ სიგარეტი ნერწყვის (პირის ღრუდან სითხის) შეგროვებამდე 10 წუთით ადრე. პერორალური სითხის შეგროვება შესაძლებელია დღის ნებისმიერ დროს.
3. კვლევის მეთოდი: იმუნოქრომატოგრაფიული ანალიზი.
4. ტესტის მგრძნობელობა - 90,1%, სპეციფიკურობა - 99,3%.
5. დასრულების დრო: 15 წუთი.
6. ღირებულება 30 ლარი. შესაძლებელია პლასტიკური ბარათითი გადახდა.

ანტიგენის ტესტი აუცილებელია, თუ არ ხართ ორი დოზით ვაქცინირებული ან არ გაქვთ აქტიური PCR ტესტი (სინჯის აღებიდან გასულია 72 საათზე მეტი)

Watch it on Youtube
Leave your mail
and receive
a translation link
I want to be in the hall
Attend a lecture at Terminal.Abashidze and meet with the research group

ჩვენი პარტნიორები