მეცნიერების ერთად დაჩქარება
მიიღეთ საგრანტო დახმარება და ჩაატარეთ კვლევა
მანქანური სწავლების და კვანტური გამოთვლების ბოლოდროინდელი განვითარება საფუძველს იძლევა ახალი სამრეწველო რევოლუციის პროგნოზისთვის. საქართველო როგორც ქვეყანა არ უნდა ჩამორჩეს ამ დომინანტურ გლობალურ ტენდენციებს.


მოცემული იდეების განხორციელების მთავარი წინაპირობა გახლავთ ხსენებულ დარგებში ახალგაზრდა მკვლევართა დაფინანსება, მათი სრული აღჭურვა, კერძოდ კი უზრუნველყოფა მათი წვდომის მძლავრი სუპერკომპიუტერებისადმი დიდ მონაცემებთან (Big Data) ექსპერიმენტების ჩასატარებლად.
Computation
Climate
Communications
Next Gen Materials
Distance
Technological singularity
Nuclear fusion
Satellites
Graphene
Space tourism
Biosafety
Mass greenhouse
LiFI
3D Bioprint
Deep sea mining
Sourse - Bank of America Merrill Lynch
Total revenue from these 15 key technologies was $1,8 billion in 2018 and will grow to $48,4 billion by 2025
15 keys to future
ჩვენ ვაფინანსებთ კვლევას
აქტიური გრანტები
2021 წლის აგვისტო - ნოემბერი
ვინ გვეხმარება ამოცანების ამოხსნაში:
კიდევ გაქვთ შეკითხვები?
შეავსეთ ფორმა